Vanaf aanstaande maandag gaat ook het voortgezet (speciaal) onderwijs en het praktijkonderwijs dicht, dat heeft het kabinet vandaag besloten. Er is net als vorig jaar een uitzondering voor examenleerlingen en kwetsbare leerlingen. Er hoeft tot de kerstvakantie geen afstandsonderwijs te worden gegeven, wel wordt gevraagd om nu al na te denken over de mogelijke scenario’s in januari. Er wordt van schoolleiders gevraagd dit nog in het weekend te communiceren naar het team, de leerlingen en de ouders. In het (speciaal) basisonderwijs zijn afgelopen week de maatregelen al ingegaan, daaraan verandert niets.


Werkgevers mogen vragen aan teamleden om de week voor de kerstvakantie werk te verrichten. De leerlingen hebben vakantie. Het is aan de schoolleider om met het team invulling te geven aan de komende week en niemand wordt aan het onmogelijke gehouden. Het mag duidelijk zijn dat niemand de veiligheid in de school kan garanderen, we kunnen de situatie alleen zo goed mogelijk hanteerbaar maken. De boostercampagne zal nog verder versneld worden en er is geen sprake van voorrang voor het onderwijs. De AVS heeft meermaals opgeroepen tot voorrang voor onderwijspersoneel bij de boosterprik en zal dat blijven doen.


De landelijke maatregelen duren tot 14 januari aanstaande en voor de scholen staat 10 januari vooralsnog als datum om te heropenen. Het uitgangspunt om de scholen open te houden is nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Aangezien niemand kan overzien hoe het verder zal gaan, zal er rond 3 januari opnieuw gekeken worden of een heropening op 10 januari ook daadwerkelijk mogelijk is.  Hierover zal op of kort na 3 januari informatie gegeven worden. Het is in ieder geval goed om rekening te houden met verschillende scenario’s. Zowel scenario’s over heropening, maar ook scenario’s over afstandsonderwijs.

Link


Vanaf volgende week zal de AVS protocollen en Q&A’s op de website actualiseren.

Gerelateerd nieuws