Ook Tweede Kamer ziet geen controversiële onderwijsthema’s

De Tweede Kamer heeft een lijst opgesteld met de zogenoemde controversiële onderwerpen. Op voorstel van de Vaste Kamercommissie OCW staat daarop geen enkel onderwijsthema uit het primair onderwijs.

Van onderstaande thema’s vindt de Tweede Kamer er geen één controversieel:

• Wetsvoorstel centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs
• Voorstel tot aanscherping bekostigingsregels nieuwe school
• Wetsvoorstel regeling toelatingsrecht onderwijs (acceptatieplicht)
• Wetswijziging versterking positie lesgevend personeel
• Voorstel media-educatie in kerndoelen

De behandeling van deze onderwerpen worden dus niet uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is. De lijst van controversiële onderwerpen kan indien nodig naderhand nog gewijzigd worden op voorstel van een Kamercommissie of van één of meer fracties. Over deze wijzigingsvoorstellen wordt dan wederom gestemd tijdens een plenaire vergadering, waarna een nieuwe lijst van controversiële onderwerpen wordt gepubliceerd.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.