‘Ook toets voor zittende leerkrachten’

Onlangs pleitte CDA Kamerlid Jan Jacob van Dijk ervoor om alle leerkrachten een taal- en rekentoets te laten doen. Staatssecretaris Van Bijsterveldt vindt het een goed idee, maar wil zo’n toets niet landelijk verplicht stellen, aangezien het volgens haar – net als nascholing – een taak van de scholen is om dit op te pakken.Studenten van de pabo kunnen tegenwoordig alleen hun opleiding voortzetten als zij de taal- en rekentoets met goed gevolg afleggen. De zittende 130.000 leerkrachten zouden ook een dergelijke toets moeten doen, zo stelt van Dijk. Volgens hem is dit voor ouders en kinderen de enige manier om verzekerd te zijn van iemand met voldoende niveau voor de klas. Hij stelt voor om aan de toets het op stapel staande beroepsregister voor leerkrachten (lerarenregister) te koppelen, zoals dat nu ook al bestaat voor schoolleiders, artsen en advocaten. Leerkrachten die de toets voldoende hebben gemaakt, worden volgens hem n het register opgenomen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.