Na het basisonderwijs is er nu ook subsidie beschikbaar voor watertappunten in het voortgezet onderwijs en mbo. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het Nationaal Preventieakkoord.

Zo’n 470 basisscholen in heel Nederland krijgen nieuwe watertappunten met subsidie vanuit het Nationaal Preventieakkoord. In de komende subsidieronde kunnen ook scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs meedoen, zowel voor watertappunten op schoolpleinen als binnen in het schoolgebouw. Op een schoolplein kan de hele buurt ervan profiteren.

De uitvoerende organisaties Gezonde School en Jongeren op Gezond Gewicht stellen de uitgebreide subsidieregeling op en op 23 september, Nationale Kraanwaterdag.

Voor de volledige regeling is er 2 miljoen euro beschikbaar. Scholen krijgen driekwart van de kosten vergoed. Het overige moeten scholen zelf vergoeden of via hun gemeente (of buurtvereniging) aanvragen.

Links