Ook samenwerkingsovereenkomst leerplicht in Utrecht

De Inspectie van het Onderwijs en de gemeente Utrecht hebben begin november een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om het ongeoorloofd verzuim van leerlingen voortvarend aan te pakken. Utrecht is na Amsterdam, Den Haag en Rotterdam de vierde gemeente die zo´n samenwerkingsovereenkomst ondertekent.

De inspectie gaat erop toezien dat scholen ongeoorloofd verzuim nauwgezet registreren. Als een leerling niet op school verschijnt, moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Doet een school dit niet of onvoldoende, dan meldt de leerplichtambtenaar dit bij de inspectie. De gemeente Utrecht wil het verzuim nog krachtiger tegengaan door actief onderzoek te doen en scholen die in gebreke blijven direct aan te pakken. In de overeenkomst met de inspectie is vastgelegd dat de gemeente de dossiers over verzuim zo aanlevert, dat de inspectie snel tot actie kan overgaan. Dit leidt dan tot een bestuurlijke boete van 1.000 euro per overtreding met een maximum van 100.000 euro per jaar.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.