Ook po krijgt digitaal verzuimregister

Net als alle andere onderwijssectoren gaat het primair onderwijs in de nabije toekomst ook met een digitaal verzuimregister werken. Vanaf 1 januari 2017 wordt hiermee proefgedraaid op een aantal basisscholen en sbo-scholen.

Een digitaal verzuimregister helpt om het verzuim goed in beeld te hebben en het aantal thuiszittende leerlingen terug te dringen. Scholen kunnen verzuim sneller melden, zodat eerder actie mogelijk is. Ook komt er zo een uniforme werkwijze voor het registreren van verzuim. Dit leidt tot betere informatie op landelijk niveau.

Vanaf 1 januari 2017 zijn scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs verplicht om het leerlingenverzuim te melden via het digitale verzuimregister. Voordat alle basisscholen en sbo-scholen het register ook moeten gebruiken, wordt hiermee eerst proefgedraaid in een aantal gemeenten vanaf 1 januari 2017. De leerlingenadministratiesystemen moeten daarvoor worden aangepast. DUO heeft hierover afspraken gemaakt met de softwareleveranciers, zodat per 1 januari 2017 alle softwarepakketten zijn aangepast.

Na de zomer ontvangen scholen meer informatie. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.