Ook onderhandelaarsakkoord cao voortgezet onderwijs

Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. Belangrijkste afspraak is dat de werkdruk vermindert en dat docenten meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. De cao zet daarin een eerste stap. De onderhandelaars benadrukken dat voor een echte oplossing extra geld van de overheid nodig is.
 
Behalve over werkdruk zijn er afspraken gemaakt over de salarissen. Onderwijzend en ondersteunend personeel krijgt een structurele loonsverhoging van 4,5 procent (2,35 procent op 1 juni 2018 en 2,15 procent per 1 juni 2019) en een eenmalige uitkering van 1 procent in oktober 2018.
In de cao wordt opgenomen dat ook aan de team- en afdelingsleiders in schaal 12 een bindingstoelage wordt toegekend. De hoogte van deze bindingstoelage is dezelfde als die van de leraar.

Minder lesuren, meer ontwikkeltijd
Vanaf 1 augustus 2019 wordt er in het takenpakket van de leraar 50 uur op jaarbasis vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat leraren 1 uur minder les per week zullen geven. Leraren(teams) en schoolleiding maken met elkaar een plan over hoe de lestaak anders te organiseren, zonder dat de onderwijstijd voor leerlingen daalt.
Het is nodig dat de lestaak van leraren kleiner wordt om de kwaliteit van het onderwijs vast te houden en te verbeteren. De onderhandelaars benadrukken dat de gemaakte afspraak een eerste stap is. Ze willen vinden dat het aantal lesuren uiteindelijk van 25 naar 20 uur zou moeten. Maar daarvoor is een extra investering van het kabinet nodig.
 
Ondersteunend personeel
Voor het ondersteunend personeel is afgesproken dat het komend jaar extra aandacht wordt besteed aan het loopbaanbeleid en de vermindering van werkdruk. Ook wordt het budget voor scholing gelijk getrokken met dat van het onderwijzend personeel. Voor beide groepen is er straks een budget van 600 euro per jaar.
 
Onbevoegde leraren
Voor onbevoegde leraren is een afwijking van de ketenbepaling afgesproken, waardoor er voor de duur van maximaal vier jaar tijdelijke dienstverbanden mogelijk zijn.
 
Het onderhandelaarsakkoord wordt ter stemming voorgelegd aan de achterbannen.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.