Leerlingen van de basisschool die goed presteren in de klas en gemotiveerd zijn, verliezen na de zomervakantie de meeste kennis. Hoe beter ze in rekenen zijn voor de zomer, hoe groter de terugval. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek van Squla, maker van online leerprogramma’s, en de Universiteit van Amsterdam, onder bijna duizend leerlingen van 43 scholen.

Deze terugval in leerprestaties na de zomer is bekend als ‘zomerdip’. Het gevolg van de zomerdip is dat kinderen de lesstof na de vakantie niet meer kunnen bijbenen, waardoor ze achterlopen op school. Juist kinderen die goed zijn in rekenen, laten deze terugval zien als ze na de zomer weer op school komen. Volgens Squla-onderzoeker Francette Broekman komt dit omdat ouders dan denken: “dit zit wel goed” en hun kinderen daarom niet laten oefenen in de vakantie.

Uit de tempotoets rekenvaardigheid die de onderzoekers vorige zomer zowel vóór als na de zomer bij 984 kinderen afnamen die van groep 4 naar groep 5 gingen, bleek dat kinderen gemiddeld 7 vragen minder goed hadden na de zomervakantie. Kinderen die tijdens de zomervakantie een kwartier per week hadden geoefend met rekenen, doen het beter: zij hadden gemiddeld drie vragen meer goed dan hun leeftijdsgenootjes die dit niet hadden gedaan.

Tussen jongens en meisjes is geen verschil te zien in de afname. Motivatie speelt wel een rol: leerlingen die erg gemotiveerd zijn, hebben opvallend genoeg een grotere terugval in hun rekenkennis.

De conclusies laten volgens Squla zien dat het loont om tijdens de vakantie te blijven oefenen. Het zijn vooral de basisvaardigheden die wegzakken, zoals lezen, rekenen en spellen. Squla raadt aan minimaal een kwartiertje per week te oefenen, dat maakt al verschil.

Basisschooldirecteuren herkennen het probleem en raden ouders ook aan om tijdens de vakantie te blijven oefenen met de lesstof. En dit kan ook goed spelenderwijs (zoals Yahtzee, kinderen laten uitrekenen hoeveel de ijsjes samen kosten, de plattegrond van de camping bekijken et cetera).

Links