Onzekere tijden

Als deze Kader Primair verschijnt zijn alle scholen weer begonnen. Een heel nieuw schooljaar met allerlei uitdagingen ligt weer voor ons. En samen met u vraag ik mij ook af wat dit jaar ons allemaal gaat brengen. De vooruitzichten zijn erg onzeker. Partij-politiek lijkt weer te prevaleren boven het landsbelang. Terwijl ik dit schrijf (woensdag 1 september) zit de CDA-fractie verdeeld bijeen. Wel of niet met VVD en Wilders. Wat zal de uitkomst zijn? En: 18 miljard aan bezuinigingen, waar gaan die vallen? Verlaging van de zorgtoeslag, ingrepen in de studiefi nanciering, verhoging van de indirecte belastingen zoals accijnzen, vermindering of afschaffi ng van de hypotheekrenteaftrek, fors snijden in alle bureaucratische voorzieningen (lees ambtenaren en bestuursorganen), verhoging van het 52%-tarief van de inkomstenbelasting; het is nog maar een greep uit de ballonnetjes die zijn opgelaten.
Sinds de laatste maanden wordt hier ook de discussie over de houdbaarheid van de pensioenen aan toegevoegd. Dat pensioenfondsen onder vuur liggen komt doordat de regels die wij hanteren – om de verplichtingen van de fondsen (die zich uitstrekken over vele tientallen jaren) vast te stellen – in tijden van lage rente paniek veroorzaken en in tijden van hoge rente ons onterecht een veilig gevoel geven. De (lage) rente staat nu ruim onder de 2 procent. Dat is historisch laag. Een historisch lage rente betekent per defi nitie niet dat de rente altijd zo laag zal blijven. Voordat we moeten gaan nadenken over verhoging van de premies of het afstempelen van de pensioenen, zou het debat eerst moeten gaan over het gegeven of de huidige regels wel passen bij de werkelijkheid. Onnodig afstempelen van de pensioenen, gepaard aan draconische bezuinigingen, zal de koopkracht onverantwoord laten dalen. Met alle gevolgen van dien voor de economie. Niemand zit te wachten op een vrije val.
Ondanks al deze onzekerheden wens ik alle schoolleiders veel succes en plezier in het nieuwe schooljaar, dat mede door jullie inzet ongetwijfeld ook mooie dingen zal brengen. En dat we trots mogen zijn op ons vak, bewijst het thema van deze Kader Primair!

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.