‘Onze vo-scholen gaan naar de basisscholen toe’

De overgang tussen primair en voortgezet onderwijs is voor verschillende onderwijsorganisaties een speerpunt. Ze besteden extra tijd aan voorlichting, laten leerlingen uit groep 8 meelopen op de middelbare school, of – en dat gaat een flinke stap verder – richten een aparte school op voor 10- tot 14-jarigen. In hoeverre bieden deze maatregelen een oplossing?Tekst: Bert Nijveld

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.