Ontwikkeling van Passend Onderwijs kan door

In een debat van 3 ½ uur heeft staatssecretaris Dijksma de kamercommissie achter haar invoeringsplan Passend Onderwijs gekregen. Uiteindelijk delen bijna alle fracties de inspiratie en de droom van Dijksma. Maar iedere fractie doet dat met eigen bedenkingen, vraagtekens en eisen. Alleen Groen Links zou liever zien dat al het geld voor de invoering van Passend Onderwijs geïnvesteerd zou worden in versterking van het speciaal onderwijs.Na een eerste inbreng van de kamerleden met een stortvloed aan vragen en kritische kanttekeningen, legt Sarong Dijksma in een inhoudelijk sterk en zeer samenhangend betoog uit dat dit traject is gebaseerd op een aantal duidelijke keuzes en dat die zich niet altijd verdragen met wensen en vragen van de Kamer. Haar keuze voor een lerende aanpak, een aanpak van onderop en ruimte voor ontwikkeling staat op gespannen voet met de indringende wens van de kamer om een precieze planning met criteria, een strak tijdpad, scherpe criteria.Zij zet in op een ontwikkeling van onderop via experimenten en regionale initiatieven met een lichte ondersteuningsstructuur daarbij. Via een kleine commissie onder voorzitterschap van Ursie Lambrechts zal het hele proces bewaakt en gevolgd worden. Deze commissie zal ook adviseren over komende wet- en regelgeving. Najaar 2009 gaat de ontwikkeling van wetgeving starten.De AVS is blij met de voortgang van het traject en de gekozen richting. Het blijkt dat de insteek voor ontwikkeling van onderop echt waar gemaakt gaat worden. Wij zullen schoolleiders oproepen tot en ondersteunen bij het oppakken van de uitdaging die hier ligt. Maar ook zullen we blijven wijzen op de sleutelrol die de schoolleiding in dit proces heeft en aandringen op voldoende middelen voor toerusting en professionalisering.Klik hier voor een verslag van het overleg met het overzicht van gedane toezeggingen. Voor een beknopt overzicht van de ontwikkelingen tot nu toeklik hier.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.