Na protesten vanuit de vakorganisaties over het aangekondigde beleid tot terugvordering van ontslag vergoedingen heeft minister Van Bijsterveldt toegegeven dat de rechtvaardiging voor ontslagvergoedingen te limitatief is gebleken. Als er goede redenen zijn om een medewerker een ontslagvergoeding mee te geven, zal OCW niet overgaan tot terugvordering van bekostiging, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister geeft aan dat naast een rechterlijke uitspraak of de vergoeding van outplacement ook andere individuele omstandigheden van toepassing kunnen zijn waarbij een ontslagvergoeding te verdedigen is. Bijvoorbeeld het effi ciƫnt omgaan met overheidsmiddelen of kwaliteitsbeleid. Minister Van Bijsterveldt vertrouwt erop dat het bevoegd gezag, als werkgever, hierin steeds een gedegen afweging zal maken. In de sectoren primair en voortgezet onderwijs wordt breed onderschreven dat terughoudend moet worden omgegaan met het uitkeren van ontslagvergoedingen. Redenen voor de minister voor het terugvorderen van de ontslagvergoedingen kunnen zijn: het gedegen voeren van HRM-beleid, het afkopen van nalatigheid of slecht management en bovenmatige vergoedingen.

Zie ook: Reactie minister op brief ontslagvergoedingen

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws