Nog altijd hebben (adjunct-)directeuren in het primair onderwijs te maken met hoge werkdruk, mede door allerlei (administratieve) verplichtingen. Dit geldt niet alleen voor schoolleiders, maar voor alle collega’s in de sector. Daarom heeft de AVS de ludieke actie #wijschoolleiders drukken onze stempel uitgebreid naar de hele sector: #onsonderwijs terug naar de kern

Schoolleiders hebben veel planverplichtingen en verantwoordelijkheden vanuit de wet- en regelgeving in het primair onderwijs, maar ook vanuit allerlei andere gremia komt er veel op hen af. Afgelopen maart heeft de AVS schoolleiders toegerust met een digitale ‘krokodillenstempel’. Deze kunnen zij zetten op alle zaken die ze als onnodig of overbodig ervaren in hun werk als schoolleider en die zij kunnen missen als kiespijn. #wijschoolleiders drukken onze stempel is een ludiek signaal om hun werkdrukverhogende ‘rompslomp’ nader onder de aandacht te brengen en te houden.

Ludiek signaal uitbreiden naar hele sector
Vanaf april breidt de AVS de actie uit en rust zij schoolleiders én alle andere professionals in de sector toe met een tweede versie van de krokodil (zie download). Schoolleiders kunnen de ‘stempel’ #onsonderwijs terug naar de kern gebruiken en delen met alle collega’s in de school. Zo kan iedereen zijn stempel drukken op elke plek waar sprake is van overbodige werkdruk. Om henzelf en elkaar met humor scherp te houden en vooral bij de kernzaken te blijven. Het onderwijsvak is zwaar, maar het is ontzettend mooi, dynamisch en uitdagend. Elke dag kun je het verschil maken en dat wil je uitdragen, maar blijf ook kritisch op overbodige zaken. Begin bij de kinderen en hun belangen. Maak van het onderwijs weer #onsonderwijs. Terug naar de kern!

Actiestempel-krokodil_rood-klein.pngkrokodil_#onsonderwijs terug naar de kern.png

Agenda
De AVS zet er sterk op in om voor schooldirecties voldoende ondersteuning te realiseren. Administratieve ondersteuning en een conciërge op school moeten vanzelfsprekend zijn en bekostigd worden. Ook wil de AVS ruimte voor diversiteit in functies op school, zodat gespreid leiderschap daadwerkelijk kan worden ingevuld en leraren met een expertisegebied of academische leerkrachten onderwijskundige rollen kunnen vervullen. Deze boodschap wordt goed opgepakt door de politiek en met het ministerie van OCW werkt onder andere de AVS inmiddels aan een concrete schoolleidersagenda.
 
Deelnemers kunnen hun acties indien mogelijk delen via actie@avs.nl en/of op sociale media zoals Twitter met gebruik van onder andere #wijschoolleiders en @schoolleider.

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws