Het Schoolleidersregister PO organiseert online uitzendingen over ethische dilemma’s. Zes groepen schoolleiders bespreken in de stijl van het televisieprogramma ‘De achterkant van het gelijk’ onder leiding van Gyzlène Kramer-Zeroual hoe zij omgaan met ethische vraagstukken die ze in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Op 16 september, 30 september, 14 oktober, 4 november, 18 november en 2 december kunnen schoolleiders van 16.00 tot 17.00 uur de uitzendingen van ‘Achterkant van het gelijk, schoolleiders over ethisch leiderschap’ volgen en online meepraten in een of meer van de uitzendingen.

Waar ligt voor jou de grens?

Schoolleiders willen dat leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Ze hebben oog voor het succes, de mogelijkheden en het welzijn van alle betrokkenen binnen de school en andere belanghebbenden. Ze luisteren naar alle perspectieven. Het is een uitdaging om dagelijks een optimale situatie voor iedereen voor elkaar te krijgen. Dit betekent keuzes maken met beperkte middelen en tegengestelde belangen.
Kies je ervoor om die leerling met problematiek op zoek naar een passende school toe te laten als je weet dat de leraar van de groep waar deze leerling deel van moet uitmaken al maanden op zijn tenen loopt? Geef je de leraar die niet meewerkt aan het samen ontwikkelen van lessen en elkaars lessen observeren een tweede kans of is het toch beter afscheid te nemen? Verdiep je je in de ernst van een situatie van een leerling met een moeilijke thuissituatie en wanneer kom je in actie? Dagelijks heb je te maken met dit soort afwegingen. Hoe maak jij dit soort keuzes?

Schoolleiders kunnen online meepraten in een of meer van de uitzendingen.

De uitzendingen zijn van 16.00-17.00 uur te volgen op onderstaande data:
Aflevering 1: 16 september 2021
Aflevering 2: 30 september 2021
Aflevering 3: 14 oktober 2021
Aflevering 4: 4 november 2021
Aflevering 5: 18 november 2021
Aflevering 6: 2 december 2021

Met alle input die verzameld wordt, gaan schoolleiders samen met onderzoekers op het
terrein van ethiek en leiderschap aan de slag om te komen tot handreikingen voor ethisch handelen voor de beroepsgroep van schoolleiders in het primair onderwijs. 

Deelname is kosteloos. 

Link