Online onderzoek: ICT Kostenmonitor voor het PO

 

Om beter inzicht te verkrijgen in ontwikkelingen op het gebied van ICT- kosten, kostenbewustzijn en investeringsplannen binnen het onderwijs, houden VNU Exhibitions en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) een onderzoek onder besturen en directies en ICT verantwoordelijken binnen het Primair Onderwijs.

Het uiteindelijke doel is om zo tot een jaarlijkse ICT monitor te komen waarmee trends en ontwikkelingen worden gesignaleerd. Voor besturen, schoolleiders en ICT verantwoordelijken ontstaat er een nuttige informatiebron en benchmark om de eigen ICT-bestedingen in een breder kader te kunnen plaatsen.

Het onderzoek zal worden gepresenteerd tijdens de NOT van 27 t/m 31 januari 2009 in Jaarbeurs Utrecht. Wij verzoeken u vriendelijk om deel te nemen aan de enquête. Bij deelname ontvangt u uiteraard een terugkoppeling van de onderzoeksresultaten.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.