Vanaf nu kunnen schoolbesturen in het basisonderwijs via een online pool leerkrachten zoeken voor het onderwijs aan vluchtelingenklassen. En omgekeerd kunnen leerkrachten zich daarin opgeven om tijdelijk lessen te geven. Volgens het COA zijn er half maart ruim 4400 vluchtelingenkinderen in de basisschoolleeftijd. Naar verwachting zijn er minstens 300 extra leerkrachten nodig om hen onderwijs te geven. De lerarenpool vluchtelingenklas is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO, het arbeidsmarktfonds voor werkgevers en werknemers in het primair onderwijs.

Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: ‘Veel vluchtelingenkinderen verhuizen met hun families in relatief korte tijd van locatie naar locatie. Daarom wisselt de vraag naar leerkrachten op een school per periode. Omdat de lerarenpool uitgaat van leerkrachten die tijdelijk les willen geven aan klassen met vluchtelingenkinderen, speel je op die wisselende behoefte in. Zo help je voorkomen dat de kinderen niet nog meer achterstanden oplopen.’

Online matching
De lerarenpool vluchtelingenklas is gekoppeld aan de Onderwijsvacaturebank voor het primair onderwijs van het Participatiefonds. Scholen kunnen gratis vacatures plaatsen en  in de database zoeken naar geschikte kandidaten. De kandidaten hebben een pabodiploma en affiniteit met het lesgeven aan vluchtelingenkinderen. Bijvoorbeeld omdat ze Nederlands als tweede taal (NT-2) hebben gegeven of een opleiding zoals de master Special Educational Needs hebben gevolgd. De leerkrachten voeren hun CV in en geven tegelijkertijd aan in welke regio zij willen werken. Scholen kunnen dan kijken wie zij willen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Uitleen door scholen
Waarschijnlijk zijn voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen zowel werkzoekende leerkrachten nodig als degene die al verbonden zijn aan een school. Daarom kan ook die laatste groep in overleg met zijn schoolleider zich opgeven voor een tijdelijke detachering. Groot Zwaaftink: ‘Zo’n detachering heeft ook voordelen voor de eigen school. Steeds meer scholen krijgen nu of later met het onderwijs aan vluchtelingenkinderen te maken. Als leerkrachten zich daarin verder professionaliseren, werken ze aan hun eigen ontwikkeling en ze brengen ook nieuwe kennis en ervaring de school in.’

Helpdesk
Schoolbesturen kunnen met hun vragen over het in- en uitlenen terecht bij een daarvoor speciaal ingerichte helpdesk van het Arbeidsmarktplatform PO. Bijvoorbeeld met vragen over noodzakelijke competenties bij leerkrachten of soorten arbeids- of detacheringsovereenkomsten. Ook leerkrachten kunnen met hun vragen bij de helpdesk terecht. Stuur een e-mail naar info@arbeidsmarktplatformpo.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws