Online consultatie grote opdrachten van Curriculum.nu

In de derde ontwikkelsessie hebben teams van schoolleiders en leraren verder gewerkt aan de grote opdrachten, die de essentie van een leergebied beschrijven. Tot 14 november kunnen onderwijsprofessionals hun feedback geven op de grote opdrachten van alle leergebieden.

Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). De teams hebben hun grote opdrachten gebaseerd op hun visie op het leergebied, die de ontwikkelteams eerder hebben opgesteld. Op basis van de grote opdrachten benoemen de ontwikkelteams in de volgende stap de benodigde kennis en vaardigheden (bouwstenen).

Ontwikkelsessies
In de tweede ontwikkelsessie was al een eerste stap gemaakt in het formuleren van grote opdrachten, die afgelopen zomer ter consultatie zijn voorgelegd. Van 3 tot 5 oktober kwamen de schoolleiders en leraren van alle ontwikkelteams bij elkaar voor de derde ontwikkelsessie. In deze fase hebben de teams verder gewerkt aan de grote opdrachten door de feedback uit de tweede ronde te verwerken en samen met de andere teams te zoeken naar samenhang en eenduidigheid. De feedback die nu gevraagd wordt, gaat over de bijgestelde grote opdrachten.
 
Naast deze online consultatie worden ook een aantal bijeenkomsten georganiseerd om de tussenproducten te bespreken. 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.