schoolleidergezocht-banner300.png
Alwéér begint het schooljaar met actie. Want dat is nog steeds nodig. Voor een rechtvaardig salaris, een gebalanceerd functiehuis en vermindering van de te hoge werkdruk voor schoolleiders. Daarbij heeft de AVS jouw hulp nodig. 

 
Het achterblijven van geactualiseerde, in de CAO PO vastgelegde arbeidsvoorwaarden voor (adjunct)directeuren maakt het moeilijk ons mooie beroep aantrekkelijk te houden. Passende arbeidsvoorwaarden die recht doen aan de hoge taakbelasting en grote verantwoordelijkheid moeten nú geregeld worden, stelt de AVS. Daarvoor is een extra investering nodig. Want de problemen die het uitblijven van die investering opleveren zijn inmiddels in volle omvang zichtbaar.
 
Het schoolleiderstekort groeit tot boven 700 fte en is procentueel zelfs nog groter dan het tekort aan leraren. Ruim een kwart is moeilijk of niet vervulbaar. Dit is desastreus voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Leraren en onderwijsondersteuners hebben goede schoolleiders nodig om hun werk te kunnen doen en hun leerlingen het onderwijs te geven dat zij verdienen.
 
Daarom blijft AVS specifiek actie voeren voor schoolleiders en zijn we het nieuwe schooljaar begonnen met een e-mailbombardement aan de minister en onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer. Je kunt nog steeds meedoen, tot en met 6 september.
 
Wat kun je doen?

  • Mail ook de actiebrief aan de minister en onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer. Je hebt als het goed is een voorbeeldbrief van ons ontvangen. Niet? Download de voorbeeldbrief op avs.nl/schoolleidergezocht.
  • Meng je in het publieke debat. Bijvoorbeeld op Twitter. Gebruik hierbij de hashtag #schoolleidergezocht. Adresseer naar keuze ook @arieslob, onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer en ons (@schoolleider).
  • Hang de A3-actieposter op. Je vindt die midden in deze Kader Primair. Geef de poster een plek in jouw school en laat zien dat je pal staat voor jouw beroep en jouw sector. Een digitale versie is te downloaden op avs.nl/schoolleidergezocht.

Naast de eigen acties is de AVS partner in het gezamenlijk actietraject met de andere bonden. Het lerarentekort is immers ook voor elke schoolleider een grote zorg.
 
Ideeën, opmerkingen, kritiek? Graag! Laat het ons weten via actie@avs.nl

Links

Gerelateerd nieuws