Pluvo, een start-up organisatie uit Amsterdam die online leeromgevingen aanbiedt, is in samenwerking met het ministerie van OCW begonnen met een online plek voor het inwerken en bijscholen van leden van de MR in het basis- en voortgezet onderwijs.

Pluvo won een challenge die het ministerie uitzette via Starthub, een verbinder van grote organisaties met start-ups en scale-ups. Het ministerie was op zoek naar innovatieve manieren om de positie van de medezeggenschapsraad te versterken. Dit is noodzakelijk, omdat de MR een belangrijke rol speelt in de besluitvorming van scholen, voornamelijk op het gebied van beleid. Voor leden van de medezeggenschapsraad is het hebben van de juiste inhoudelijke kennis daarom essentieel. Deze kennis is momenteel echter voornamelijk persoonsgebonden en lastig overdraagbaar. 
 
Pluvo is een online leeromgeving waar je e-learning kunt maken en volgen. Het voordeel hiervan is dat MR-leden, die deze vrijwillige functie naast een baan of studie doen, vaak geen tijd hebben om een fysieke training te volgen. Binnen Pluvo kan via interactieve chat met elkaar gecommuniceerd worden. Ook is er een online bibliotheek waar belangrijke informatie teruggevonden kan worden. Naast algemene trainingen zal de academie ook een inwerktraining voor startende MR-leden bevatten.

De lancering van de academie vindt begin 2020 plaats.

Gerelateerd nieuws