In het sociaal-statuut van de cao-po is de bepaling opgenomen dat op iedere school een veiligheidsplan aanwezig moet zijn. Het addendum 2004-2005 verlengt de cao-po van 1 augustus 2004 tot 1 augustus 2005.

Er staan aanvullende afspraken in. Zo wordt aan artikel C10 lid 1 een sub c toegevoegd, waarin staat beschreven waaraan de school in ieder geval aandacht moet besteden in het kader van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuimpreventie en personeelszorg. De bij het tot stand komen van de cao-po betrokken organisaties hebben gezamenlijk een document opgesteld getiteld `Ongelukken kunnen gebeuren´. Deze documenten bieden een aantal handreikingen om, vertaald naar de eigen situatie, te komen tot een schoolveiligheidsplan.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws