Voor de verdeling van de jaarlijkse middelen voor het bekostigen van activiteiten ter versterking van de onderzoeks- en ontwikkelfunctie op scholen (de zogenaamde Vrijval SLOA-middelen) is een regeling ingesteld. De PO-Raad verdeelt deze middelen.

In de aanvraagprocedure van de regeling `Vrijval SLOA 2011´ wordt gewerkt met een vooraanmelding. Daarvoor is een format beschikbaar. Het ingevulde format dient vóór 1 april 2011 door de PO-Raad ontvangen te zijn. Na ontvangst van de ingevulde formats stelt een externe organisatie op basis van de beoordelingscriteria vast welke schoolbesturen worden uitgenodigd tot het doen van een uitgebreider projectvoorstel. Op 21 april ontvangen deze besturen hierover telefonisch bericht. Op 27 april nemen deze besturen deel aan een informatiebijeenkomst, waarin experts meer informatie verschaffen over het formuleren van het onderzoeksplan en uitvoeren van het onderzoek. Het uitgebreide onderzoeksplan dient vervolgens uiterlijk 26 mei 2011 te worden ingediend, op basis waarvan de defi – nitieve selectie zal plaatsvinden. Uiterlijk 1 juli wordt het bestuur schriftelijk en beargumenteerd meegedeeld of de aanmelding al dan niet is gehonoreerd.

Kijk op http://www.poraad.nl/ voor meer informatie over de regeling en het genoemde format.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders