Zoals intussen algemeen bekend is, kampt het primair onderwijs niet alleen met een tekort aan leraren, maar ook met een tekort aan schoolleiders. Recent onderzoek van CentERdata naar de personeelstekorten in het PO (december 2021) wijst uit dat 12,9 procent van de vacatures voor schoolleiders niet wordt ingevuld (peildatum 1 oktober 2021). Als AVS vragen we al langer aandacht voor dit probleem, zeker gezien het relatief grote aantal schoolleiders (bijna de helft) dat zich op minder dan 10 jaar van de pensioengerechtigde leeftijd bevindt. Ook tijdens de recente cao-onderhandelingen was dit een punt van zorg en aandacht.

Uit weer ander onderzoek is gebleken dat veel leraren het schoolleiderschap niet ambiëren. Dat heeft weinig te maken met de inhoud van het vak en veel met de arbeidsomstandigheden. Met name werk- en regeldruk én de salariëring weerhouden leraren om de stap te zetten.

Het Arbeidsplatform Primair Onderwijs (APPO) heeft in februari een nieuw rapport gepubliceerd. Het onderzoek richtte zich op het werven en behouden van schoolleiders. Voor kleinere besturen is dit over het algemeen lastiger dan voor grote, is een van de conclusies.

Grote besturen blijken meer te kunnen én te doen om talent aan te boren. Zij doen dat vooral onder leraren van de eigen organisatie door het organiseren van opleidingstrajecten in diverse vormen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de begeleiding van startende directeuren: de stap van “Ik wil directeur worden” naar het daadwerkelijk solliciteren, is voor veel aspirant-schoolleiders een grote. Helder personeelsbeleid (lees: goed werkgeverschap) draagt eveneens bij aan een cultuur waarin leraren mobiliteit en carrièreontwikkeling normaal vinden. Tot slot zijn er voorbeelden van regionale samenwerking die succesvol blijken te zijn. Het onderzoeksverslag sluit af met acht inspirerende voorbeelden. Alleen daarom al loont het de moeite om je in deze materie te verdiepen.

Links

Gerelateerd nieuws