Het Expertisecentrum Nederlands is op zoek naar basisscholen die mee willen werken aan een onderzoek naar tweetalig primair onderwijs (tpo). Het onderzoek start in het voorjaar van 2015, in opdracht van het ministerie van OCW en het Europees Platform.

Doel van het onderzoek is aan te tonen of tpo al dan niet een succes is. Daarvoor willen de onderzoekers, wetenschappers van de universiteiten Nijmegen, Utrecht en Maastricht, een vergelijking maken met controlescholen die geen tpo Engels aanbieden. Het gaat om groep 1 tot en met 5.
Leerlingen van groep 1 worden een aantal jaren gevolgd en op drie momenten getest: in groep 1, 3 en 5. Per school moeten minimaal twintig leerlingen aan het onderzoek meedoen. Ook wordt hulp gevraagd bij de verspreiding van vragenlijsten voor ouders. Behalve een terugkoppeling van verzamelde leerlinggegevens en de resultaten van het onderzoek, staat er ook een financiële vergoeding van 1.000 euro aan (cadeau)bonnen tegenover.

Aanmelden: voor 13 februari via info@expertisecentrumnederlands.nl of tel. 024-3615624

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws