Om werkdruk in het primair onderwijs te verminderen, heeft het kabinet een akkoord met de vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad afgesloten. In dit werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen vanaf huidig schooljaar extra geld ontvangen om werkdruk aan te pakken. Oberon onderzoekt in opdracht van het ministerie van OCW hoe scholen de werkdrukverlagende maatregelen hebben gekozen en wat het effect is van deze maatregelen.  De onderzoekers gaan 30 scholen bezoeken om hierover in gesprek te gaan. Ook wordt bij 650 scholen een enquête uitgezet. De AVS vraagt scholen die hierover benaderd worden mee te doen.

Om inzicht in de effectiviteit van het werkdrukakkoord te krijgen is onderzoek nodig. Onderzoekers van Oberon voeren dit onderzoek uit, in nauwe samenwerking met de PO-Raad, AVS, AOb, CNVO, FvOv en PO in actie. Onderzoeks- en adviesbureau Oberon wil betrokkenen op de scholen graag aan het woord laten over werkdruk: Welke oplossingen hebben zij bedacht? Hoe verloopt het proces en de uitvoering van de maatregelen en wat levert het op? Om antwoord op deze vragen te krijgen, gaan de onderzoekers bij 30 scholen op bezoek en in gesprek met het (ondersteunend) personeel. In mei 2019 en mei 2020 wordt ook bij 650 scholen een enquête uitgezet.  
 
Voor het onderzoek is het van belang dat scholen die gevraagd worden, willen meewerken aan het onderzoek. Het is echter geen verplichting. Uiteraard zullen de onderzoekers scholen zo min mogelijk belasten. 
 
Schoolteams bepalen zelf waaraan zij de werkdrukmiddelen besteden, zoals voor de inzet van extra leerkrachten, onderwijsassistenten, ICT-coördinatoren of eventmanagers.
Het ministerie van OCW overweegt of in 2020 de werkdrukmiddelen eventueel verder verhoogd worden.
 
 

Links

Gerelateerd nieuws