De School & Innovatie Groep gaat op korte termijn een grootschalig, landelijk onderzoek uitvoeren in het primair onderwijs naar zowel werkdruk als werklust. Aanmelden kan nog tot 14 maart aanstaande.

Doel van het onderzoek is enerzijds inzicht te verkrijgen in de achtergronden, oorzaken en gevolgen van de werkdruk in het po. Anderzijds willen de onderzoekers zich vooral focussen op `werklust´. Gevarieerdere werktijden dan in andere sectoren, een grote verscheidenheid aan leerlingen, gesprekken met ouders, onderwijsvernieuwing…; levert dat werkdruk op of werklust? Wanneer is er sprake van werkdruk of -lust? Waardoor ervaren veel leerkrachten in het (primair) onderwijs een hoge mate van werkdruk? Wat zijn de kenmerken van de personen die werkdruk ervaren? Op welke terreinen zouden er mogelijkheden liggen om de werkdruk in het onderwijs aan te pakken? Wat maakt nu het verschil tussen school x en school y? Waarom is er sprake van werkdruk op de ene school en werklust op een andere school? Het onderzoek zal per school via internet worden uitgezet. Elke deelnemende school ontvangt na afronding van het onderzoek een eigen schoolrapport én een rapport waarin de algemene resultaten gepresenteerd worden. Hierdoor krijgen scholen de mogelijkheid hun eigen situatie naast een benchmark te leggen. Ook bieden de onderzoekers de deelnemende scholen enkele ideeën en handreikingen om in de school aan de slag te gaan met het aanpakken van werkdruk. In het najaar volgt bij voldoende belangstelling een follow up in de vorm van regionale bijeenkomsten met interactieve workshops. Hierin ligt de focus op `werklust´.

Aanmelden voor het onderzoek kan door het intakeformulier op http://www.schoolinnovatiegroep.nl/ vóór 14 maart aanstaande te retourneren. De prijs per school bedraagt EUR 149 inclusief btw.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • ‘Onze gesloten scholen bleven open, terwijl de open scholen gesloten waren’

  • Onomkeerbaar