Onderzoek naar werkcontext schoolleiders: doe mee! 

Wat zijn jouw verwachtingen over je rol als schoolleider en in hoeverre voldoet je werk in de praktijk aan deze verwachtingen? Wat maakt jouw functie aantrekkelijk? Welke uitdagingen biedt jouw functie? In opdracht van de cao-partijen (waaronder AVS) voert het Arbeidsmarktplatform PO een onderzoek uit naar de werkcontext van schoolleiders in het primair onderwijs. Doe mee aan de vragenlijst en wijs ook je team en (G)MR-leden op de vragenlijst. 

AVS heeft zich tijdens de vorige cao-onderhandelingen hard gemaakt voor een onderzoek onder schoolleiders en betrokkenen rondom schoolleiders over hun werkcontext. Signalen uit de beroepspraktijk van schoolleiders wijzen erop dat de uitdagingen waar schoolleiders voor staan impact hebben op de aantrekkelijkheid van de functie. Daar moet wat aan veranderen! Door inzicht te krijgen in welke uitdagingen dat precies zijn, kunnen scholen en besturen (aankomende) schoolleiders hierop voorbereiden en de juiste arbeidsvoorwaarden bieden.  

Welke ontwikkelingen en uitdagingen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van je functie? Hoe ervaar je de ondersteuning door bestuur, HR, financien en ICT en sluit dit aan bij jouw behoeften? Dit soort vragen krijg je als schoolleider voorgelegd. Met dit onderzoek willen AVS en de andere partijen een accuraat beeld krijgen van de huidige situatie waarin schoolleiders zich bevinden en de uitdagingen en mogelijkheden voor verbetering.  

Om dit goed in kaart te brengen, zijn er twee vragenlijsten opgesteld: één specifiek voor schoolleiders en één voor de betrokkenen rondom hen, zoals leraren, ondersteunend personeel, intern begeleiders en (G)MR-leden. Zij krijgen ook vragen over het werkpakket van schoolleiders. Wat hebben schoolleiders nodig om hun werk goed te doen? 

Doe mee aan dit onderzoek en wijs anderen op dit onderzoek en help om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en mogelijke verbeteringen. De vragenlijsten staan tot 8 juli open. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. 

Link