Onderzoek naar verschuiven Cito-toets

De AVS, PO-Raad en VO-raad gaan samen onderzoeken of een verschuiving van het afnemen van de Cito Eindtoets van februari naar juni voor scholen haalbaar is, zoals de PO-Raad aanvankelijk voorstelde.

Het voorstel voor een andere datum voor het afnemen van de Cito Eindtoets maakt onderdeel uit van het advies van de PO-Raad over het invoeren van referentieniveaus taal en rekenen (zie Kader Primair 5, januari 2009, pagina 2 en 6). Het naar voren halen van de toets zou wellicht een positieve invloed kunnen hebben op het optimaal benutten van de onderwijstijd in groep 8. PO-Raadvoorzitter Kete Kervezee stelt dat het niet de bedoeling is de toets af te schaffen, omdat deze “nog steeds een objectief oordeel geeft op het overgangspunt dat in de referentieniveaus is vastgelegd.” De AVS is van mening dat scholen zelf moeten kunnen besluiten of zij de Cito-toets nog willen gebruiken. Voorzitter Ton Duif: “Als tweede gegeven naast het schooladvies is de toets zeker nog bruikbaar. Of dat eind juni nog zin heeft, maakt deel uit van de afweging.” De vertegenwoordigende organisaties van de basisscholen – waaronder de AVS – en de middelbare scholen, PO-Raad en VO-raad, zijn hierover met elkaar en met het Cito in gesprek. De Cito-toets wordt wellicht verplaatst naar een later moment in het schooljaar, maar niet helemaal naar het eind. Gezocht wordt naar een later moment waarop de toetsscore ook nog een rol kan spelen in het schooladvies. De PO-Raad hoopt nog dit voorjaar een besluit bekend te kunnen maken, maar het is niet waarschijnlijk dat de verplaatsing al meteen volgend schooljaar in werking treedt. Op 3, 4 en 5 februari is inmiddels voor de veertigste keer de Cito-toets in het basisonderwijs afgenomen door bijna 85 procent van de basisscholen. Het aantal deelnemende scholen en leerlingen was ongeveer gelijk met vorig jaar. In de week van 2 maart ontvangen scholen de resultaten. De meeste kinderen presteren volgens het Cito op de Eindtoets conform hun capaciteiten. Dat geldt echter niet voor alle leerlingen. Door bijvoorbeeld een gebrek aan motivatie steken sommige leerlingen minder op van het basisonderwijs dan hun even intelligente leeftijdsgenootjes die wél gemotiveerd zijn om te leren. Daarom kunnen basisscholen vanaf dit schooljaar naast de Eindtoets ook een Intelligentietest van het Cito afnemen. De gezamenlijke resultaten maken het verschil tussen capaciteiten (wat zit erin?) en leervorderingen (wat komt eruit?) zichtbaar. Op ruim 200 scholen maken momenteel ongeveer 4.000 leerlingen de Intelligentietest van het Cito. Scholen kunnen de Intelligentietest nog tot en met april bestellen en afnemen. Overigens zijn er genoeg scholen die al langer een intelligentietest afnemen buiten het Cito om, bijvoorbeeld de NIO-intelligentiemeting. Ook een andere cognitieve toets dan de Eindtoets Basisonderwijs van het Cito kan een alternatief zijn om bij te dragen aan het vo-advies, bijvoorbeeld de eendaagse Drempeltoets.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.