Om inzicht te krijgen in de actuele situatie op scholen houdt de AVS nogmaals een scholenpanel-onderzoek over de situatie van de buitenschoolse situatie. In 2007 heeft de AVS ook al zo´n onderzoek uitgezet naar de ervaringen, knelpunten en consequenties rond de inspanningsverplichting voor buitenschoolse opvang (bso). Hier deden 500 schoolleiders aan mee. In april 2009 is nogmaals een dergelijk onderzoek uitgezet, in samenwerking met het Netwerkbureau Kinderopvang.

Met de uitkomsten is het Netwerkbureau Kinderopvang in staat enerzijds scholen gerichte ondersteuning te bieden en anderzijds aan het ministerie duidelijk aan te geven welke uitvoeringsvoorwaarden noodzakelijk en gewenst zijn om tot een goede aansluiting te komen.

Ga naar http://tinyurl.com/yl4yrmn om de vragenlijst in te vullen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws