Onderzoek naar onderwijsconcept Steve Jobsscholen

De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) en het Welten-instituut van de Open Universiteit starten een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van de Steve Jobsscholen, ook wel bekend als de iPadscholen.

Het onderzoek gaat op zoek naar de feiten achter het concept ‘Onderwijs voor een nieuwe tijd (O4NT)’, waar veel meningen over bestaan. Inmiddels zijn er in Nederland 22 Steve Jobsscholen opgericht, met voor- en tegenstanders in binnen- en buitenland. Het onderzoek brengt in kaart wat het concept O4NT inhoudt en inventariseert de positieve en mogelijk negatieve effecten. Daarbij gaat het om effecten op bijvoorbeeld motivatie, zelfvertrouwen, 21st century skills et cetera. Op basis van de uitkomsten van deze eerste fase wordt in een vervolgonderzoek onderzocht of die effecten ook daadwerkelijk optreden.

Het ministerie van OCW subsidieert dit onderzoek, dat mede op initiatief van O4NT zelf gebeurt. Naast OIG en het Welten-instituut zijn ook HAN iXperium/Centre of Expertise Leren met ict en het NIVOZ betrokken. Over een jaar verwachten ze de eerste resultaten te kunnen delen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.