Onderzoek naar onderwijs op afstand en geleerde lessen

Hoe hebben scholen en hun leerlingen de afgelopen maanden invulling gegeven aan onderwijs op afstand? En wat vinden alle betrokkenen waardevol om te behouden? De ‘Monitor hybride onderwijs’ brengt dit voor scholen in het po en vo in kaart. Doe ook mee met het onderzoek en ontvang een rapportage van je eigen school en bestuur.

Veel scholen zijn de afgelopen maanden in korte tijd overgeschakeld naar het geven van onderwijs op afstand of een combinatie hiervan. Dit heeft veel van scholen, ouders en leerlingen gevraagd. De ‘Monitor hybride onderwijs’ brengt in kaart hoe schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen onderwijs op afstand de afgelopen tijd hebben ervaren, en wat ze hiervan graag willen behouden. Dit onderzoek is een initiatief van de PO-Raad en Kennisnet. Onderzoeksbureau KBA Nijmegen voert het onderzoek uit.

De ‘Monitor hybride onderwijs’ bestaat uit een basismodule voor schoolleiders of ict-coördinatoren en leraren. Maar ook ouders en leerlingen kunnen een vragenlijsten invullen over hun ervaringen.

Ieder bestuur krijgt zijn eigen monitorrapport met een totaalrapportage van de deelnemende scholen. Ook worden de resultaten per school (bij minimaal 6 ingevulde vragenlijsten) weergegeven. Zo weet iedere school wat de ervaringen van het team zijn en wat het team wil behouden. De resultaten van alle deelnemende scholen worden samengebracht in een landelijk rapport dat in het schooljaar 20-21 wordt gepubliceerd.

Meer informatie en aanmelden

Meedoen? Meld je aan als contactpersoon voor jouw school of scholen via het aanmeldformulier. Je ontvangt dan aanvullende informatie en de benodigde links naar de vragenlijsten. Het invullen van de vragenlijst kan in ieder geval tot november 2020.

Po-scholen die voor 18 juli hun vragenlijsten hebben ingediend, ontvangen uiterlijk 15 september een rapportage.

Vo-scholen die zich voor 18 juli hebben aangemeld, ontvangen uiterlijk 1 oktober een rapportage.

Gespreksleidraad onderwijslessen

Bent je nu al benieuwd naar de ervaringen van je team en wil je daarover graag het gesprek aangaan? De gespreksleidraad ‘Onderwijslessen uit coronatijd’ helpt om op een gestructureerde manier met elkaar te reflecteren op de afgelopen maanden.

Links