Onderzoek naar leiderschap in het onderwijs

De AVS gaat in samenwerking met Berenschot onderzoek doen naar leiderschap in het onderwijs. Het wordt erg op prijs gesteld als AVS-leden hieraan mee willen werken.

Elke schoolleider heeft een eigen stijl van leidinggeven, maar ook iedere school is anders. Voor een zo goed mogelijk resultaat van een school, is het waarschijnlijk nodig dat er congruentie is tussen de ontwikkelingsfase van een school en de manier waarop de schoolleider acteert. Als een school te maken heeft met dalende leerlingenaantallen, dan vraagt dat meer ondernemerschap van een schoolleider. Een school met teleurstellende leerresultaten vraagt om een schoolleider die vooral onderwijsspecialist is. De AVS en Berenschot willen onderzoeken welke match tussen de ontwikkelfase van een school en de competenties van een schoolleider leidt tot de beste onderwijssetting voor kinderen en leerkrachten.

De resultaten van het onderzoek worden tijdens het AVS-congres op 18 maart 2011 in boekvorm gepresenteerd. Naast een beschrijving van de onderzoeksresultaten bevat het boek een praktische handreikingen voor schoolleiders, centrale directies en bestuurders om zelf te komen tot een goede match tussen schoolontwikkeling en de kwaliteiten van schoolleiders. Op een gerelateerde website kunnen schoolleiders een korte zelftest doen om te bepalen waar ze zelf staan.

Eind september ontvangen AVS-leden een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.