Het ITS heeft opdracht gekregen een vervolg onderzoek te doen naar de invoering en de kwaliteit van de medezeggenschap in het onderwijs. De resultaten van het eerste onderzoek zijn verschenen in het boekje “Van een kabbelend beekje naar een bruisende waterval”. De projectgroep WMS(Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs) vraagt uw medewerking om ook dit maal deze enquête in te vullen, zodat de projectgroep een betrouwbaar beeld kunnen krijgen met betrekking tot de stand van zaken van de Medezeggenschap.

Het ITS onderzoekt in deze enquête ook of de invoering van de WMS geleid heeft tot kwaliteitsverbetering in de medezeggenschap.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws