Onderzoek naar invullen vacatures

De AVS doet inmiddels al vele jaren in september/oktober een onderzoek naar de mate waarin het scholen en besturen gelukt is om personeel te krijgen.

Met ingang van dit jaar voeren we dit onderzoek uit in samenwerking met de PO-Raad.

Om nog beter zicht hierop te krijgen, vragen we nu ook naar het type functie, de redenen van het ontstaan van vacatures, welke acties ondernomen zijn om de vacatures tijdig in te vullen en of u gebruik gemaakt heeft van de zij-instroomregeling.

De resultaten van dit onderzoek vindt u hier:
Eén vijfde directiefuncties niet tijdig ingevuldEerdere scholenpanels

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.