Onderzoek naar gevolgen krimpend aantal leerlingen

Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de bekostiging van het primair onderwijs in relatie tot de demografische ontwikkelingen. Deze discussie speelt met name bij de instandhouding van scholen. De staatssecretaris sprak met de PO-Raad over de mogelijke gevolgen van krimp van het aantal leerlingen voor de kwaliteit van het onderwijs.

Samen met andere departementen, provincies, gemeenten en schoolbesturen zullen analyses gemaakt worden van de krimp, maar ook van forse groei. De PO-Raad is hierbij nauw betrokken. Voor de bevolkingsdaling kijkt men in eerste instantie naar drie gebieden: het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen, Noordoost-Groningen en Parkstad Limburg. Dit zijn de voorloop- en voorbeeldgebieden, met elk zijn eigen problematiek.

De analyses en het daarop te baseren plan van aanpak worden afgestemd met IPO, VNG, besturenorganisaties en onderwijsvakbonden. Voor zover mogelijk bericht het landelijk actieplan `Bevolkingsdaling biedt nieuwe kansen´, dat in oktober 2009 verschijnt, over de eerste uitkomsten van de analyse. De specifieke bevindingen en aanpak voor het onderwijs verschijnen naar verwachting eind 2009.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.