Onderzoek naar bekostigde Iederwijs-scholen

Drie scholen voldoen niet aan wettelijke eisen
De Inspectie van het Onderwijs heeft bij de negen bekostigde Iederwijs-scholen onderzoek gedaan. Drie daarvan voldoen niet aan de wettelijke eisen.

Het onderzoek concentreerde zich op de onderwijskwaliteit en naleving van de wettelijke eisen. De drie scholen die niet voldoen aan de wettelijke eisen hebben aangegeven hier alsnog aan te gaan voldoen. Staatssecretaris Dijksma heeft dit aan de Tweede Kamer laten weten. Bij de drie bekostigde Iederwijs- scholen (Wonderwijs in Loenen, De Nieuwe School in Culemborg en Iederwijs Hakuna Matata in Horst aan de Maas) spelen drie problemen. Alle drie de scholen hanteren een onderwijsconcept waarbij leerlingen zelf kunnen bepalen wat ze willen leren, wanneer en op welke manier. Dit is in strijd met de Wet op het Primair Onderwijs ten aanzien van de verplichte deelname aan het onderwijs. Bij Wonderwijs en de Nieuwe School is er geen onderscheid tussen leerlingen van de bekostigde basisschool en de gelieerde particuliere middelbare school. Ook dit is niet conform de wet. Tot slot is er bij Wonderwijs geconstateerd dat in strijd met de wet gewerkt wordt met een vierdaagse schoolweek. De drie scholen hebben direct maatregelen genomen. De vermenging tussen leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is beëindigd en Wonderwijs heeft een vijfdaagse schoolweek ingevoerd. Tussen de drie schoolbesturen en de inspectie zijn afspraken gemaakt over het aanpassen van het onderwijsconcept. Ze krijgen hiervoor tot het einde van het schooljaar. Als de scholen in gebreke blijven, riskeren ze bekostigingsmaatregelen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.