Het ministerie van OCW en het ministerie van SZW zetten samen een onderzoek uit naar het beleid rondom zelftesten. Wil je meewerken aan het onderzoek? Scholen krijgen vanuit het onderzoeksbureau een verzoek om deel te nemen.

In dit onderzoek vragen de ministeries hoe de testen worden gebruikt, wat het effect hiervan is en hoe tevreden schoolleiders, personeel en leerlingen (op vso- en vo-scholen) zijn over de levering van testen en de communicatie. De vragen zijn voor de schoolleiding, personeel en leerlingen.

Vanaf donderdag 17 juni krijgen de eerste scholen vanuit het onderzoeksbureau een verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. De vragenlijsten zijn eenvoudig in te vullen en kun je zelf gemakkelijk verspreiden onder het personeel en leerlingen. 

Gerelateerd nieuws