Al meer dan duizend leden hebben de afgelopen dagen het onderzoek cao primaire arbeidsvoorwaarden en CAO-PO ingevuld, dat is al een flinke score. Toch roept de AVS roept al haar leden op de enquête in te vullen.  De AVS wil van haar leden weten wat de inzet in het cao-overleg met de minister moet zijn en of zij bereid zijn de AVS te ondersteunen bij het verzet tegen de nullijn (cao primaire arbeidsvoorwaarden). Daarnaast wil de AVS voor het bepalen van haar inzet voor de CAO-PO enkele zaken weten over de professionalisering van leidinggevenden, de bapo-regeling en de positie van leidinggevenden.
 
In de cao primaire arbeidsvoorwaarden wordt de salarisontwikkeling voor het onderwijspersoneel vastgelegd. De minister heeft de vakbonden laten weten dat er definitief geen loonruimte beschikbaar wordt gesteld door het kabinet. Dit is extra schrijnend, omdat vergelijkingen op basis van de gegevens uit de Trendnota Arbeidszaken Overheid 2011 laten zien dat de salarispositie van de werknemers in het primair onderwijs achterblijft bij die van de andere onderwijssectoren en het Rijk.

De vragenlijst is inmiddels gesloten.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd