Onderzoek: gebruik ICT in het (basis)onderwijs

Om beter inzicht te krijgen in ontwikkelingen op het gebied van ICT- kosten, kostenbewustzijn en investeringsplannen binnen het onderwijs, houdt VNU Exhibitions, met medewerking van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), een onderzoek onder besturen, directies en ICT verantwoordelijken binnen het primair onderwijs.

Het uiteindelijke doel is om zo tot een jaarlijkse ICT monitor te komen waarmee trends en ontwikkelingen worden gesignaleerd. Voor besturen, schoolleiders en ICT verantwoordelijken ontstaat er een nuttige informatiebron en benchmark om de eigen ICT-bestedingen in een breder kader te kunnen plaatsen. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.