De komende maanden wordt in opdracht van het ministerie een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het implementatietraject van de buitenschoolse opvang.

Doel is inzicht te krijgen in de mate waarin scholen en besturen zijn voorbereid op het uitvoeren van de nieuwe taken en of zij voldoende informatie hebben om die taken uit te voeren. Zowel schoolleiders als besturen worden steekproefsgewijs bij de meetmomenten in maart en juni betrokken. Dit gebeurt via enquêtes op internet en telefonische enquêtes. De resultaten bieden de onderwijsorganisaties en het ministerie aanknopingspunten om eventueel extra ondersteuning te bieden. In de vragenlijsten wordt onder meer ingegaan op de ervaringen met en voortgang van het regelen van de aansluiting met buitenschoolse opvang, het verloop van de communicatie en de informatievoorziening, de samenwerking met andere organisaties en mogelijke knelpunten. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal twintig minuten.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws