VO-raad, AVS, AOb, FvOv, CNV Onderwijs, LAKS

De coronacrisis heeft bestaande en onderliggende problemen vergroot. Kansengelijkheid, leerlingenwelzijn en onderwijskwaliteit zijn extra onder druk komen te staan. In de komende regeerperiode zijn investeringen nodig in het voortgezet onderwijs. Dat stellen diverse vakbonden, waaronder, de AVS, de VO-raad en scholierenorganisatie LAKS.

De benodigde investeringen zijn gebaseerd op de Brede maatschappelijke heroverweging:

Kansengelijkheid: stimuleren van mogelijkheden tot latere selectie bij overgang van po naar vo, meer achterstandsmiddelen, voldoende leraren op (achterstands)scholen, impuls digitaal onderwijs (ongeveer 500 miljoen)

Kwaliteit van het onderwijs: meer tijd en professionele ruimte leraren, begeleiding en professionalisering startende leraren en schoolleiders, terugdringen te hoge werkdruk leraren (ongeveer 500 miljoen)

Vergroting van het innovatief vermogen: versterken LOB en leesonderwijs in een geactualiseerd curriculum, flexibele norm onderwijstijd, meer onderwijstijd en aanvullende onderwijsprogramma’s (ongeveer 150 miljoen)

In het pamflet staan ook de diverse speerpunten genoemd.

Nationaal Programma Onderwijs

Het in februari gepresenteerde Nationaal Programma Onderwijs maakt een forse financiële impuls in het onderwijs mogelijk waarmee de gevolgen van de coronacrisis (deels) in de komende 2,5 jaar kunnen worden opgevangen. Het pamflet meldt: “Het is goed dat leerlingen cognitief en sociaal-emotioneel de komende jaren op extra ondersteuning kunnen rekenen en dat docenten mogen verwachten dat ze hiervoor voldoende ondersteuning kunnen krijgen. Maar met deze investeringen worden de onderliggende, structurele, problemen in het voortgezet niet opgelost.” Aan deze problematiek wordt door vele onderwijsvertegenwoordigers aandacht besteed, zoals in de formatiebrief van Stichting van het Onderwijs en in het discussiestuk ‘Toekomst van ons Onderwijs’.

In gesprek met politiek en overheid

Goed onderwijs is van groot persoonlijk en maatschappelijk belang en het is daarom essentieel om vandaag te beginnen met noodzakelijke facilitering en kansrijke investeringen om het onderwijs structureel nog beter te maken. Dit is een taak voor scholen zelf, maar ook voor parlement en regering. De organisaties gaan graag met politiek en overheid in gesprek om het onderwijs verder te verbeteren.

Gerelateerd nieuws