De commissie Duurzaam vitaal van de AVS organiseert op donderdag 17 mei aanstaande van 10 tot 15.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur) in Utrecht een gratis onderwijsverlatersdag voor (bijna) gepensioneerde leidinggevenden in het funderend onderwijs. In een afwisselend en interessant programma gaan de commissieleden in gesprek met deelnemers over hun wensen en mogelijkheden.

Er is een groot potentieel aan (toekomstig) postactieve schoolleiders dat op basis van ervaring en competenties inzetbaar is en graag nog iets wil betekenen voor het onderwijs. De AVS heeft op haar beurt behoefte aan deskundige en ervaren vrijwilligers die inzetbaar voor projecten waarbij de AVS betrokken is. Bijvoorbeeld activiteiten als congressen, internationaliseringsprojecten en de samenwerking vormgeven met andere initiatieven of organisaties die in het onderwijsveld opereren. Daarnaast is het vormen van regionale contactgroepen van groot belang om een onderlinge band te realiseren of samen lokale initiatieven te ontwikkelen.
De AVS-commissie Duurzaam vitaal wil daarom een match van vraag en aanbod bewerkstelligen en het regionale netwerk effectueren. Een andere belangrijke taak van de commissie is het opkomen voor de belangen van (toekomstige) postactieve AVS-leden.

Programma
Op het programma van de Onderwijsverlatersdag staan diverse interessante (interactieve) workshops, zoals:
● In gesprek met elkaar – uitwisselen van ervaringen over (de weg naar) het pensioen.
● Leergaloos – bemiddelen tussen scholen en senioren, het verbinden van generaties.
● Het Lilianefonds – ondersteunen van kinderen en jongeren met een handicap op de armste plekken van de wereld.
● Nuffic – internationaliseren van het onderwijs. Leden van de AVS  en de commissie Duurzaam Vitaal zijn ambassadeur voor Nuffic, dat zich hiermee bezig houdt. Hoe ontwikkelt deze samenwerking zich?
● Verduurzaming – over een project waarbij gedrag en techniek samenkomen en jongeren het verschil maken.
● Afsluiting – door AVS-voorzitter Petra van Haren     
Tijdens de dag is er ook gelegenheid om (vak)literatuur te ruilen, beschikbaar te stellen of gratis mee te nemen, geïnspireerd op de straatbibliotheek.

Vragen? Neem dan contact op met commissieleden Dick Tolsma (tel. 06-51617546) of Cees van der Jagt (tel. 06-39855595).
Aanmelden: n.vanpoortvliet@avs.nl
Locatie: AVS-gebouw, Herenstraat 35, Utrecht
 

Gerelateerd nieuws