Onderwijssocioloog Dronkers: Ouders zetten leraren onder druk voor hoger schooladvies

Volgens het Algemeen Dagblad blijkt uit onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers dat basisscholieren uit groep 8 steeds vaker ten onrechte een vwo-advies krijgen. Vooral hoogopgeleide ouders zetten leraren onder druk om hoger te adviseren voor de middelbare school, vindt hij. AVS-voorzitter Petra van Haren gelooft niet dat basisscholen zich geheel laten inpakken door mondige ouders.

Vanaf dit jaar is het advies van de basisschool leidend bij de doorstroming naar het voortgezet onderwijs. Dat advies komt vóór 1 maart, de eindtoets van Cito of een andere instantie volgt pas een maand later. Is de score hoger dan het advies, dan kan dat nog worden aangepast. Dat is niet het geval bij een lagere score. Donkers meent dat het schooladvies en de eindtoetsscore steeds verder uit elkaar zullen lopen, met alle gevolgen van dien. “Hooggeschoolde ouders zullen beter in staat zijn het advies voor hun kinderen te verhogen. Cito-trainingen voor leerlingen worden vervangen door een ‘hoe overtuig ik leerkrachten-cursus’ voor ouder”, aldus Dronkers. “Het is wachten op het eerste geval van omkoping.” Ook dreigt de situatie dat scholen het niveau van het vwo aanpassen aan de minder begaafde leerlingen. “Een vwo-diploma is in dat geval over 10 jaar veel minder waard dan nu.”

AVS-voorzitter Petra van Haren gelooft dat scholen sterk genoeg zijn om zich niet eventjes te laten inpakken door mondige ouders. “De risico's die Jaap Dronkers ziet, zien wij ook. Het is goed dat hij waarschuwt en iedereen alert maakt. Maar zo ernstig als hij het schetst, is het niet en wordt het niet. Op een basisschool wordt een kind 8 jaar lang gevolgd en getest. Het schooladvies wordt door een heel team gegeven. Sommige ouders zijn kritisch, sommige oefenen druk uit en daar hebben leraren last van. Een aantal laat zich beïnvloeden. Maar de meeste staan sterk genoeg in hun schoenen.''

Dronkers wil niet zo ver gaan dat alleen naar de Cito-score wordt gekeken. ,,Het advies van de leraar is waardevol. Ik pleit niet voor afschaffing, maar dat oordeel zou geen belangrijker rol moeten krijgen dan de toetsscore. Die is objectief. Een leraar is gemakkelijk te beïnvloeden. Bovendien hebben scholen er zelf belang bij dat zij meer leerlingen naar het vwo kunnen sturen. Dan worden zij aantrekkelijker.''

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.