Is het centraal stellen van leerlingen wenselijk? Werpt het stelsel belemmeringen op waardoor de leerling niet centraal staat in het onderwijs? Dat gaat de Onderwijsraad onderzoeken op verzoek van de regering. Schoolleiders kunnen een bijdrage leveren aan dit advies door voor 1 oktober een schriftelijke reactie te geven.

Op steeds meer manieren wordt in het onderwijs de leerling centraal gesteld. De aandacht gaat bijvoorbeeld uit naar excellente leerlingen of juist leerlingen met een achterstand. Recentelijk klinkt, onder noemers als leerlinggericht onderwijs, maatwerk en gepersonaliseerd leren, opnieuw de roep om de leerling meer centraal te stellen. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor maatwerk ook begrensd in ons systeem, onder andere door de institutionele vormgeving van het onderwijs.
De Onderwijsraad gaat hier een advies over opstellen. Input hiervoor is wenselijk. Schriftelijke reacties kunnen tot 1 oktober 2016 gestuurd worden naar: leerling@onderwijsraad.nl

Gerelateerd nieuws