Wat zijn kansen en risico’s van technologie voor onderwijsleerprocessen? Hoe kunnen differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel kansengelijkheid vergroten in plaats van deze te beperken? En hoe kan het externe toezicht de kwaliteit van onderwijs het beste borgen? Het Werkprogramma 2021 schetst welke adviezen en verkenningen de Onderwijsraad in 2021 uitbrengt.

De Onderwijsraad, het onafhankelijke adviesorgaan voor regering en parlement op het gebied van onderwijs, heeft het werkprogramma op 10 september aangeboden aan de bewindspersonen. Op Prinsjesdag stuurt de regering het Werkprogramma tegelijk met de Rijksbegroting naar het parlement.
 
De raad kiest komend jaar voor een kort en wendbaar programma dat ruimte laat voor mogelijke corona-gerelateerde adviesvragen gericht op de langere termijn. In 2021 brengt de raad de volgende adviezen en verkenningen uit:

  • Technologie en onderwijsleerprocessen: wat zijn kansen en risico’s van technologie voor onderwijsleerprocessen?
  • Differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel: hoe kunnen differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel kansengelijkheid vergroten in plaats van deze te beperken?
  • Overgangen naar en binnen het hoger onderwijs: hoe kan het hoger onderwijs het beste worden ingericht? en;
  • Extern toezicht: hoe kan het externe toezicht de kwaliteit van onderwijs het beste borgen?

Daarnaast publiceert de raad in 2021 adviezen uit eigen beweging over de vrijheid van onderwijs en over privaat aanbod in het onderwijs. Deze adviezen schuiven door uit 2020.

Links


Gerelateerd nieuws