Minister Slob overweegt om met hulp van de rijksbekostiging leerlingen onderwijs te laten volgen op een particuliere school als leerlingen met complexe lichamelijke of psychische problematiek geen passende plek kunnen vinden bij publieke scholen. De Onderwijsraad vindt dat iedere leerling op een publieke school Passend onderwijs moet kunnen krijgen. Dat is ook de wettelijke taak van publieke scholen en samenwerkingsverbanden.

De raad adviseert de minister om niet wettelijk te regelen dat leerlingen met rijksbekostiging onderwijs kunnen volgen op een particuliere school. Wel kunnen publieke scholen specifieke expertise, materiaal of onderwijsprogramma’s inkopen bij particuliere scholen. Dit staat in het briefadvies dat de Onderwijsraad op 8 november heeft uitgebracht op verzoek van de minister van OCW.

De huidige wetgeving staat niet toe dat een leerling met de inzet van rijksbekostiging onderwijs volgt op een particuliere school. De minister overweegt dus om dit wel toe te staan. De raad vindt het zorgwekkend dat scholen en samenwerkingsverbanden – ondanks de wettelijke opdracht daartoe – deze leerlingen geen passende plek kunnen bieden.

De Onderwijsraad adviseert de minister om de eindevaluatie van Passend onderwijs in 2020 te gebruiken om tekortkomingen in het publieke stelsel in beeld te brengen.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim