Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier, en beter gaan lezen? Daarvoor moeten scholen, bibliotheken en ouders de handen ineenslaan. Ook moet de Rijksoverheid meer investeren in een samenhangend leesbeleid. Dit staat in het advies ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’ dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur op 24 juni hebben aangeboden aan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

Jongeren lezen minder en vooral minder lang. Ze lezen wel veel korte tekstjes (vooral online), maar voor diep lezen (het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken) zijn jongeren nauwelijks gemotiveerd. Daarom doen ze het te weinig en hierdoor blijven hun woordenschat en leesvaardigheid achter. Het gevolg is dat deze jongeren minder goed functioneren op school en dat het voor hen lastiger is om goed te kunnen deelnemen aan de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van een bijsluiter bij medicijnen of een e-mail van een verzekeraar. Weinig lezen kan zorgen voor laaggeletterdheid. Terwijl lezen juist ook plezier, ontspanning, inspiratie en troost biedt.

Leesplezier vergroten
De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur adviseren daarom om leesmotivatie weer voorop te zetten en een offensief te starten om lezen te bevorderen. Dit kan als volgt:

  • Voer een krachtig en samenhangend leesbeleid

De landelijke overheid, de gemeente, de scholen en de bibliotheken moeten het vergroten van de leesmotivatie van jongeren prioriteit geven. Het hoort bij de kerntaak van scholen en bibliotheken. De overheid moet meer geld investeren hierin en een geïntegreerd en samenhangend leesbeleid voeren.

  • Zorg voor een rijk leesaanbod

Zorg ervoor dat jongeren en kinderen veel boeken en verhalen (papier of digitaal) om zich heen hebben en stimuleer ze om deze te lezen. Borg dat gemeenten hun verantwoordelijkheid voor bibliotheken nemen en dat iedere school een uitnodigende bibliotheek heeft. Essentieel is dat de boeken en verhalen aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en dat er soepeler wordt omgegaan met wat er in de klas gelezen mag worden. Uitgeverijen, bibliotheken en schoolbesturen moeten hiermee aan de slag.

  • Breng een leescultuur tot stand

Bibliotheken en scholen moeten ervoor zorgen dat er leraren, leesspecialisten en andere volwassenen (bijvoorbeeld ouders) zijn die jongeren stimuleren en ondersteunen bij het lezen. Op deze manier ontstaat een cultuur waarin lezen vanzelfsprekend en belangrijk is. Jongeren zijn namelijk meer geneigd om te lezen wanneer ze worden omgeven door een leescultuur.
 
Rol Leescoalitie
De raden roepen op tot een actieve publiekscampagne voor het lezen, en zien hier een rol voor de Leescoalitie. De Leescoalitie maakt zich sterk voor een geletterd Nederland en meldt dat zij de handschoen graag oppakt om er gezamenlijk alles aan te doen om die noodzakelijke verandering tot stand te brengen. 

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen en voorzitter van de Leescoalitie: “De raden pleiten voor leesbevorderaars en leesspecialisten op school. Dat doen we in de praktijk en we weten dat het werkt. Met BoekStart, de Bibliotheek op school en leesbevorderingscampagnes bereiken we inmiddels 1 miljoen kinderen en met onze lokale netwerkaanpak hebben we de afgelopen jaren de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvanginstellingen, bibliotheken en andere samenwerkingspartners goed vorm gegeven. Wil er echter een kentering komen, dan moet er meer gebeuren. De huidige aanpak kunnen we uitbreiden en verdiepen. Als er daadwerkelijk meer middelen voor leesbevordering beschikbaar komen, kunnen we samen met organisaties die betrokken zijn bij de leesopvoeding van kinderen en jongeren, grote stappen maken. Stichting Lezen neemt graag het voortouw.”

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders