Onderwijspersoneel vaker, maar korter ziek

Personeel in de onderwijssector heeft zich in 2008 vaker en meer ziek gemeld dan in 2004. Maar omdat ze per ziekmelding korter afwezig waren, laat het ziekteverzuimpercentage als geheel toch een dalende trend laat zien. Dit blijkt uit cijfers van het Sectorbestuur Onderwijs­
arbeidsmarkt (SBO).

Het ondersteunend personeel heeft een hoger ziekte­verzuim dan het onderwijzend personeel. En in het primair onderwijs duurt het ziekteverzuim gemiddeld korter dan in het voortgezet onderwijs. De afgelopen jaren is het beleid met betrekking tot arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re­integratie aangescherpt. Het SBO onderzocht welke invloed dit heeft gehad op de ontwikkeling van het ziekteverzuim binnen het primair en voortgezet onderwijs. Zowel onder onderwijzend als ondersteunend personeel.
Enkele andere uitkomsten:

  • Het onderwijzend personeel in het primair onderwijs meldt zich in 2004 en 2006 gemid­deld 1,1 keer per jaar ziek. In 2008 stijgt dit tot 1,2 ziektemeldingen.
  • Het percentage werknemers in het primair en voortgezet onderwijs dat zich een kalenderjaar lang niet ziek meldt (nulverzuim), daalt sinds 2004. Het percentage personeelsleden dat zich wel ziek meldt stijgt dus.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.