Het discussiestuk van het Onderwijspact levert in de media en op twitter al veel discussie op. Het zou herinneringen oproepen aan de zogenaamde ‘middenschool’. In het onlangs gepresenteerde ‘Toekomst van ons onderwijs’ staat vermeld dat kinderen pas in het derde jaar van de middelbare school een definitief schooladvies voor het vmbo, havo of vwo moeten krijgen. Volgens de onderwijsorganisaties en vakbonden, waaronder de AVS, is het voor veel kinderen te vroeg om al in groep acht het schooladvies te krijgen. AVS-voorzitter Petra van Haren: ”Het uitstellen van het schooladvies zorgt voor meer kansengelijkheid.”
 
De Inspectie van het Onderwijs sloeg in 2016 al alarm over het feit dat kinderen van hoogopgeleide ouders hogere schooladviezen krijgen. Ook geven zij geld uit aan bijlessen, wat ongelijkheid in de hand werkt. Laatbloeiers en kinderen uit kansarme gezinnen kunnen met uitstel van het schooladvies een hoger niveau bereiken. Volgens de onderwijsorganisaties ervaren leerlingen en scholen nu te veel druk door een vroege selectie van kinderen, wat voor een toename van stressgerelateerde klachten en burn-out zorgt.
 
Onderwijsminister Arie Slob liet in zijn eerste reactie weten dat hij scholen graag aanmoedigt om volop te experimenteren met brede brugklassen en andere vormen van uitgestelde keuzes, maar ook dat hij niets ziet in nieuwe landelijke blauwdrukken. Hij erkent dat het schooladvies nu voor sommigen te vroeg komt, “maar anderen hebben er juist baat bij om sneller op vmbo, havo of vwo te beginnen.” 
 
De onderwijsorganisaties willen een brede onderbouw in het voortgezet onderwijs, waarin leerlingen van alle niveaus bij elkaar zitten tot ze 15 jaar zijn. Pas daarna worden leerlingen ingedeeld op een bepaald niveau. In de eerste drie jaar moet er gewerkt worden met maatwerkprogramma’s. Alle leerlingen en studenten kunnen rekenen op intensieve en hoogwaardige begeleiding bij het maken van keuzes. De exacte invulling van de plannen moet nog worden uitgewerkt. Van Haren: “Voorop staat dat het uitstellen van het schooladvies voor meer kansengelijkheid zorgt. We moeten de impact en uitwerking hiervan nog op scholen bespreken. Ons plan is zeker wenselijk, maar niet per definitie zomaar haalbaar.”
 
Ambities
Om alle in het Onderwijspact voorgesteld ambities waar te maken zijn in de komende decennia forse, structurele en brede investeringen noodzakelijk. “Maar meer geld alleen is geen oplossing. Er is een heldere koers nodig”, meldt het discussiestuk. En dit vraagt van de politiek “commitment, bekostiging en beleid voor de lange termijn”.
“Want richting bepalen voor het onderwijs van de toekomst doe je voor volgende generaties en niet voor één volgend kabinet.”

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim