Tien onderwijsorganisaties constateren vandaag in een brandbrief aan de Tweede Kamer dat de werkgelegenheid van veel ondersteunend personeel in het onderwijs nog steeds een groot probleem is. De organisaties roepen in het kader van de debatten over de voorjaarsnota en de kaderbrief de Tweede Kamer op `zich sterk te maken voor deze onmisbare ondersteunende functies” en 150 miljoen euro beschikbaar te stellen en daarmee de lumpsum in het onderwijs te verhogen.

Ondanks de druk van zowel werkgevers- als werknemersorganisaties om ontslagen onder deze groep te voorkomen, staan op dit moment de banen van 6000 broodnodige conciërges, toezichthouders en administratief ondersteuners nog steeds op de tocht.

De samenwerkende onderwijsorganisaties wijzen erop dat door het verstrekken van subsidies aan werkgevers (onder andere in het onderwijs) er veel mensen zonder of met onvoldoende werkervaring zijn aangenomen om ondersteunende taken te verrichten in de school: `Voor deze werkzaamheden bleek al veel langer erg veel behoefte. De onderwijsgevenden en directies voelden zich ontlast en hadden meer tijd voor hun primaire taak: het lesgeven c.q het aansturen van een team. De ondersteunende collega´s werden dan ook alom gewaardeerd voor het werk dat ze van de leraren en directies overnamen”.

Door de invoering van de Wet Werk en Bijstand twee jaar geleden is de subsidie voor de in- en doorstroombanen minder geworden. Bovendien werd er 400 miljoen minder beschikbaar gesteld voor reïntegratie en gesubsidieerde arbeid. Gemeenten hebben hun uitgaven daarom kritisch moeten beoordelen en andere keuzes gemaakt, wat ook ten koste is gegaan van het aantal id-banen.

De ondertekenaars gaan ook in op de veelgehoorde klacht over de id-banen namelijk dat er weliswaar voldoende ingestroomd wordt , maar onvoldoende doorgestroomd wordt naar structurele banen:

`Voor het onderwijs speelt hierbij zeker een rol dat er onvoldoende middelen gevonden konden worden om zonder subsidie de gecreëerde formatieplaatsen te kunnen handhaven. De id-functionarissen werden bovenformatief ingezet en bleken bijzonder waardevol. De weerstand was dan ook groot toen bleek dat de subsidies mogelijk zouden verdwijnen. Voor scholen is het echter niet makkelijk om binnen de bestaande formatie middelen vrij te maken om extra formatieplaatsen structureel te bekostigen.´

De organisaties dringen er bij de Kamer op aan `u sterk te maken voor de integratie van deze broodnodige functionarissen uit de id-banen. Hier is echter wel geld voor nodig. Wij verzoeken u dan ook om minimaal 150 miljoen euro beschikbaar te stellen om de lumpsum in het primair onderwijs te verhogen. Met deze verhoging kunnen besturen in het primair onderwijs in staat gesteld worden om op elke school in ieder geval 1 onderwijs ondersteuner in reguliere dienst te benoemen.´

Meer informatie
 Brandbrief

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.