De helft van het onderwijsondersteunend personeel heeft te maken met agressie vanuit leerlingen. Dat blijkt uit een enquête uitgevoerd door NCRV´s Netwerk en Onderwijsbond CNV onder onderwijsondersteuners in het primair, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs. Daarvan was 26 procent afkomstig uit het basisonderwijs en 12 procent uit het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Bijna alle ondervraagden worden regelmatig geconfronteerd met verbaal geweld door leerlingen en één op de vijf heeft te maken gehad met lijfelijk geweld. Bijna 60 procent vindt dat de bedreigingen de laatste jaren zijn toegenomen en meer dan 50 procent kent in zijn of haar omgeving iemand die met agressie van leerlingen te maken heeft gehad.

Onderwijsbond CNV concludeert dat onderwijsondersteuners meer met fysiek of verbaal geweld te maken hebben dan onderwijsgevenden. Dat komt volgens de bond waarschijnlijk door de `loketfunctie´ van het ondersteunend personeel. Uit het onderzoek blijkt verder dat 64 procent van de getroffenen met collega´s en schoolleiding over bedreigingen praat: 24 procent praat er alleen over met collega´s, 6 procent alleen met de schoolleiding en 7 procent praat er met niemand over. In het geval van een geweldsincident voelt 45 procent van de ondervraagden zich door collega´s en leiding gesteund: 36 procent alleen door collega´s, 8 procent alleen door de leiding en 10 procent voelt zich in het geheel niet gesteund.

Het onderzoek bevestigd een algemene trend die de AVS in juni 2005 ook al signaleerde. Toen bleek uit een AVS Scholenpanelonderzoek dat op bijna 2.600 scholen in het primair onderwijs (37 procent) leerkrachten of directie in drie jaar tijd één of meerdere keren door ouders werden bedreigd. Fysiek geweld van ouders tegen het personeel kwam zelfs op meer dan 750 scholen voor.

Aangifte
Het NCRV/Onderwijsbond CNV-onderzoek geeft aan dat één op de vijf ondervraagden aangifte heeft gedaan van een bedreiging; 7 procent zegt de bedreiging niet ernstig genoeg gevonden te hebben om aangifte te doen. In 42 procent van de gevallen staat de schoolleiding achter de aangifte; 14 procent denkt dat de schoolleiding negatief tegenover aangifte staat. Naar aanleiding van deze cijfers roept de AVS schoolleiders dan ook op hun personeel te stimuleren tot het doen van aangifte en vooral ook om daarbij achter hun team te staan.

Overige uitkomsten
Andere cijfers uit het onderzoek van NCRV/Onderwijsbond CNV:

o 74 procent van de ondervraagden heeft nog nooit een anti-geweldstraining gevolgd;
o 68 procent van de ondervraagden zegt dat de agressie geen invloed heeft op het werk en 28 procent zegt door het geweld minder plezier in het werk te hebben;
o 77 procent van de ondervraagden vindt dat ouders iets moeten/kunnen doen met die bedreigingen en 50 procent noemt de schoolleiding;
o 35 procent van de ondervraagden vindt dat er een taak voor de politiek ligt;
o 63 procent van de scholen heeft inmiddels een veiligheidsprotocol;
o 97 procent van de ondervraagden voelt zich ondanks alles veilig op school.

Hieronder kunt u het volledige onderzoek downloaden:
 Enquete Onderwijsondersteuners en agressie

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws